spandex spinneret

  • spandex spinneret

    spandex spinneret

    Το spandex, είναι ένα είδος χημικής ίνας για παραδοσιακά υφασμένα υφάσματα, που χρησιμοποιείται ευρέως για τα ρούχα. Η απαίτηση ποιότητας για το spinneret θα είναι υψηλότερη από εκείνη που χρησιμοποιείται για το μη υφασμένο ύφασμα. το spandex spinneret που παρήγαμε έχει λάβει τα καλά σχόλια από στην αγορά και πωλήθηκε στη Νοτιοανατολική Ασία.